ZORG

 

 

EEN STERK ZORGBELEID

 

Onze school vindt het uitbouwen van een sterk zorgbeleid heel belangrijk.

Door het zo efficiënt mogelijk invullen van zorg- en SES-lestijden werken we met het ganse team aan een zorgzame school.

We wenden de lestijden zorg op zowel leerling-, leerkracht- en schoolniveau aan en kaderen dit binnen de totale schoolwerking.

Het zorgteam speelt in de uitbouw van dit zorgbeleid een cruciale rol. Het zorgteam vormt de brugfunctie tussen alle betrokkenen.

Zorgcoördinator: Juf Brenda

Zorgleerkracht kleuters:  Juf Hilde 

Zorgleerkrachten lagere school: Juf Sabine, Juf Rita & Juf Kelly V.R.

Zorgvisie

Uw kind, onze zorg!