SCHOOLRAAD

 

 

INHOUDELIJK

In een schoolraad bespreken vertegenwoordigers van de verschillende geledingen, thema's die een reële invloed hebben op het schoolleven. Verschillende invalshoeken worden samen gelegd zodat een voorstel tot verandering van alle kanten belicht wordt.

Een beslissing die gedragen wordt door alle partijen heeft meer kans tot slagen. Bovendien zorgt de schoolraad ervoor dat het  schoolbeleid ingebed wordt in de ruimere schoolomgeving.

We zijn een school met een participatieve ingesteldheid en leven de democratische waarden voor op elk niveau. 

 

SAMENSTELLING

 

Voorzitter : Dhr. Stefan Stuer

Leerkrachtengeleding : Mevr. Ine Bosman, Mevr. Lien Van Mechelen

Oudergeleding : Mevr. Barbara van Camp, Mevr. Kerstin Goossens

Lokale geleding : Mevr. Nathalie Van der Vreken, Dhr. Claude Eggermont

Vertegenwoordigers schoolbestuur : Dhr. Urbain De Langhe, Dhr. Rudi Van Hese

Vertegenwoordiger school : Directeur Daniëlle Verhoeven