top of page

SCHOOLRAAD

INHOUDELIJK

In een schoolraad bespreken vertegenwoordigers van de verschillende geledingen, thema's die een reële invloed hebben op het schoolleven. Verschillende invalshoeken worden samen gelegd zodat een voorstel tot verandering van alle kanten belicht wordt.
Een beslissing die gedragen wordt door alle partijen heeft meer kans tot slagen. Bovendien zorgt de schoolraad ervoor dat het  schoolbeleid ingebed wordt in de ruimere schoolomgeving.
We zijn een school met een participatieve ingesteldheid en leven de democratische waarden voor op elk niveau. 
 

SAMENSTELLING

 

Dhr. Stefan Stuer

Voorzitter

Dhr. Urbain De Langhe

Dhr. Rudi Van Hese

Vertegenwoordigers schoolbestuur

Mevr. Ine Bosman

Mevr. Lien Van Mechelen

Leerkrachtenbegeleiding

Directeur Daniëlle Verhoeven

Vertegenwoordiger school

Mevr. Barbara Van Camp

Mevr. Kerstin Goossens

Ouderbegeleiding

Mevr. Nathalie Van der Vreken

Dhr. Claude Eggermont

Lokale geleding

bottom of page